temp

U kunt hier het eerste werkboek rekenen kopen, namelijk Breuken groep 5 en 6.

werkboek rekenen
Kan los of naast elk ander schoolboek worden gebruikt.

Voor thuis of op school.

Door video uitleg en uitgewerkte antwoorden ook bruikbaar zonder leraar/ouder

De rekensite met de uitlegvideo’s kunt u vinden op www.sommenfabriek.nl.

In de loop van 2015 en 2016 zullen meer werkboek titels uitkomen.

Na het doorlopen van een werkboek heeft de leerling een zeer goed inzicht gekregen in de betreffende rekenstof en zal geen enkele opgave uit een andere rekenmethode die eventueel op school gebruikt wordt, nog moeilijk zijn.

Op elke linkerpagina van een werkboek staat een videotitel met daarbij een alles zeggende tekening van de uitleg in die video. De oefenopgaven die bij de uitleg horen staan ernaast op de rechterpagina.

Een werkboek is om een aantal redenen zeer nuttig. Zo is bijvoorbeeld het zelf leren opschrijven van berekeningen van groot belang. Het is de basis voor nu en voor de volgende leerjaren.

Stapje voor stapje kan een werkboek worden doorlopen, waarbij het overzicht behouden blijft omdat de leerling oude stof eenvoudig kan terug vinden. De andere schoolmethodes bieden zo’n overzicht meestal niet, waardoor rekenen vaak als zeer moeilijk worden ervaren.

Ook later, in een hogere groep van de basisschool en in het VO, blijft elk werkboek een waardevol en overzichtelijk naslagwerk.

 • Bij elk nieuw stapje een uitleg video
 • Bij elk nieuw stapje een samenvattend plaatje van de uitleg in de video
 • Bij elk nieuw stapje meteen er mee oefenen
 • Bevat alle uitgewerkte antwoorden
 • Door video uitleg en uitgewerkte antwoorden ook bruikbaar zonder leraar/ouder
 • Kan thuis worden gebruikt als ‘bijles’
 • Kan op school worden gebruikt, al of niet naast een andere methode
 • Blijft ook voor later een waardevol en overzichtelijk boek

Hieronder kunt u een aantal voorbeeld pagina’s bekijken van het eerste boek.

werkboek rekenen
inhoudsopgave
pagina 12 en 13
pagina 12 en 13
pagina 16 en 17
pagina 16 en 17
pagina 22 en 23
pagina 22 en 23
pagina 28 en 29
pagina 28 en 29
pagina 30 en 31
pagina 30 en 31
pagina 34 en 35
pagina 34 en 35
pagina 42 en 43
pagina 42 en 43
pagina 56 en 57
pagina 56 en 57
pagina 60 en 61
pagina 60 en 61
pagina 66 en 67
pagina 66 en 67
pagina 68 en 69
pagina 68 en 69
antwoorden- pagina 74 en 75
antwoorden- pagina 74 en 75
antwoorden- pagina 78 en 79
antwoorden- pagina 78 en 79

In de loop van 2015 en 2016 zullen meer werkboek titels uitkomen. Hieronder een voorlopige lijst.
Deze lijst kan nog worden gewijzigd als mocht blijken dat er meer belangstelling is voor andere titels.
Ook de datum (volgorde) van verschijning kan eventueel worden veranderd.
Ga naar het formulier voor gewenste titels om zelf wensen aan te geven.

 1. Breuken, procenten en verhoudingen voor groep 7 en 8 (april 2015)
 2. Rekenen voor het VO, breuken, procenten en verhoudingen (juni 2015)
 3. Rekenen voor groep 3 en 4 (september 2015)
 4. Rekenen met hele getallen voor groep 5,6,7 en 8 (december 2015)
 5. Rekenen met kommagetallen voor groep 7 en 8 (februari 2016)
 6. Rekenen voor het VO, hele getallen en kommagetallen (april 2016)
 7. Rekenen met het metrieke stelsel voor groep 7 en 8 (juni 2016)
 8. Rekenen voor het VO, het metrieke stelsel (september 2016)